Een volwaardige bijdrage

Een steun voor sport


Inleiding

Toen in Vlaanderen op 2 mei 1978 een eerste Panathlon club werd opgericht, met zetel te Brussel en werkzaam onder de benaming Panathlon Vlaanderen, werden de leden gerekruteerd over geheel Vlaanderen. De activiteiten beperkten zich in deze beginfase tot ontmoetingen waar al dan niet een spreker werd uitgenodigd.

Het belangrijkste pluspunt van deze eerste Panathlon club was dat hierdoor een forum werd gecreëerd waar vele hoofdverantwoordelijken van de diverse sportfederaties en de verantwoordelijken van het sportbeleid in Vlaanderen mekaar konden ontmoeten en een vriendenkring konden worden. Het werd gaandeweg een embryo van de 'Vlaamse Sportfederatie'.

Het was anderzijds niet vanzelfsprekend dat deze Panathlon club enige invloed kon uitoefenen op het beleid, wat voor sommigen als een grote ontgoocheling werd ervaren. Enkelen haakten af.

Lange tijd groeide deze club uit tot een hechte vriendenkring waar mekaar ontmoeten, om over sportbeleving, -beleid en -ervaring te kunnen dialogeren als enorm verrijkend werd ervaren.

Na enige tijd werd vastgesteld dat ondanks vele inspanningen het begrip "Panathlon" in de sportwereld - laat staan in de publieke opinie - onbekend en onbemind bleef. Dit had ongetwijfeld ook te maken met de bewuste opstelling van de leden van de club die in zekere zin "in gesloten orde" wilden opereren. In concreto: de nadruk lag op het "vrij-uit" kunnen stelling nemen, inzake sportaangelegenheden zonder enige druk van vereniging, filosofische overtuiging, sportdiscipline en functie. De Panathlon club wou een soort "senaat" zijn waar denken rond en om de sport belangrijker was dan schitteren in de publieke opinie.

Om toch enige kenbaarheid aan Panathlon te geven, zonder daarom het eigen karakter prijs te geven, staken de hoofdverantwoordelijken van deze Panathlon club de koppen bij elkaar om het aangewezen initiatief te vinden. Het idee van het lanceren van een ´Stipendium´

kreeg vorm. Met de sponsoring van de Nationale Loterij kon uiteindelijk een Stipendium gerealiseerd worden dat om de twee jaar een beurs toekende van 25.000 euro aan een concreet project dat de sport diende. Paul De Broe, een van de initiatiefnemers van het eerste uur, zorgde van bij de start voor de coördinatie en de concrete uitwerking van het Stipendium.