Promoten van sport

Met gelijke waarden voor iedereen


De Club PIB brengt personen bijeen uit het Hoofdstedelijk Gewest Brussel, de regio Vlaams Brabant. Zij kiest haar leden uit diverse maatschappelijke en culturele richtingen en uit alle organisaties die bereid zijn om zich in te zetten voor de promotie van de sport in het algemeen en voor de ethiek in de sport in het bijzonder.

De club dient alle die actief zijn in de sportwereld, zonder onderscheid van opinie, godsdienst, leeftijd, status of sekse, met de bedoeling om met hen de essentiële culturele en ethische waarden te promoten.

Door op lokaal en regionaal niveau initiatieven te nemen, en mee te werken aan nationale en internationale acties, stimuleert PIB de vriendschap en de solidariteit bij allen die met de sport begaan zijn, maar vecht tevens tegen de bedreigingen zoals geweld, racisme, doping, misbruik van kinderen en commercialisering.

Daardoor neemt PIB, in de sportwereld, een unieke en specifieke plaats in.

Het is om die reden essentieel dat kwaliteitsvolle personen worden aangetrokken als lid om samen te werken aan een gezonde sport.

Tenslotte niets is beter om de visie van de Panathlon beweging te illustreren als de ´Panathlon Verklaring over Ethiek in de Jeugdsport´ van september 2004. Tekst en toelichting onder rubriek ´Panathlon Algemeen´ of klik hier.